Z treści zawartych na stronie www.utk.edu.pl mogą korzystać uczniowie oraz nauczyciele wszystkich szkół. Głównym przeznaczeniem materiałów tu zawartych jest zdobywanie wiedzy oraz przygotowanie się do sprawdzianów oraz egzaminów zawodowych przez uczniów średnich szkół technicznych. Materiały pozwolą na przygotowanie się do egzaminu do kwalifikacji E.12.