Interfejs — jest to urządzenie pozwalające na połączenie ze sobą dwóch innych urządzeń, które bez niego nie mogą ze sobą współpracować. Czasami interfejsem określa się elementy wystające z urządzenia na zewnątrz, w które można włożyć inne urządzenia lub wtyczki. Aby dwa urządzenia mogły działać razem muszą mieć zgodne (kompatybilne) interfejsy. Interfejsem może być kabel łączący dwa urządzenia, ale zarówno wtyczki na tym kablu jak i pasujące do nich gniazda są również interfejsami.

Komputer klasy PC musi zapewniać możliwość podłączenia różnorakich urządzeń peryferyjnych (zarówno wejścia jak i wyjścia) jak np. drukarki, skanery, kamery cyfrowe, tablety, myszki, klawiatury etc.

Interfejs transmisji danych – zestaw urządzeń (złącz, kabli, wtyczek), który umożliwia połączenie dwóch urządzeń w sposób zapewniający możliwość transmisji danych pomiędzy nimi.

Interfejsy dzielimy na wewnętrzne i zewnętrzne.

Wyróżniamy następujące rodzaje transmisji danych:

 • szeregowa – bity informacji są przesyłane kolejno, bit po bicie
 • równoległa – polega na jednoczesnym przesyłaniu większej liczby bitów informacji (zazwyczaj ośmiu bitów, czyli jednego bajta)
 • synchroniczna – informacje są przesyłane w jednakowych odstępach czasu
 • asynchroniczna – bity informacji są przesyłane w dowolnych odstępach czasu

Omówione zostaną tu takie interfejsy jak:

 • Zewnętrzne szeregowe
  • RS – 232 (COM)
  • PS/2
  • USB
  • eSATA
  • FireWire
 • Zewnętrzny równoległy
  • LPT
 • Zewnętrzne bezprzewodowe
  • IrDA
  • Bluetooth
  • WiFi

Opracowała Aleksandra Sieroń z klasy 2Tb (2015/16)

Źródła:

https://pl.wikipedia.org

http://blogiceo.nq.pl/

http://www.pulsar.pl/

http://miroslawzelent.pl/

http://abckomputera.republika.pl/

http://zszsokolka.pl/

http://zelota.netshock.pl/

http://we.pb.edu.pl/

http://www.moszczanica.pl/