Poniżej zostały przedstawione zewnętrzne interfejsy urządzeń peryferyjnych, które są wykorzystywane do podłączenia różnego rodzaju urządzań z komputerem. Ostatecznym celem jest wymiana danych, a różnorodność specyfikacji determinuje rożne możliwość poszczególnych rozwiązań.

RS – 232 (COM)

Port szeregowy (ang. Serial Port) określany również skrótem COM – asynchroniczny, szeregowy interfejs transmisji danych zgodny ze standardem RS-232 (ang. Referenced Standard).

Komputer klasy PC jest najczęściej wyposażony w jedno złącze portu szeregowego. Standard RS-232 został zaprojektowany w 1962r. w wersji 25-pinowej (DB-25). Obecnie wykorzystuje się mniejszą, 9-pinową wersję złącza (DB-9).

Właściwości interfejsu:

 • szybkość 20 kb/s (w najbardziej popularnej wersji, bo np. w trybie synchronicznym transfer dochodzi do nawet 1 Mb/s),
 • długość kabla do 15 m
 • liczba urządzeń do podłączenia: jedno na każdy port
 • zasilanie przez interfejs: nie
 • Hot plugging: nie

Przykłady zastosowania portu szeregowego:

 • podłączenie modemu, myszki
 • łączenie dwóch komputerów kablem null modem
 • starsze drukarki
 • urządzenia diagnostyki samochodowej
 • tunery satelitarne
 • małe cyfrowe centrale telefoniczne

PS/2

Jest to port komunikacyjny opracowany przez firmę IBM. Jest on odmianą portu szeregowego przeznaczoną do podłączania klawiatury i myszy.

 

Właściwości interfejsu:

 • Transfer 40 kb/s
 • Długość magistrali 1,8m
 • Liczba portów: 2 (po jednym dla klawiatury i myszy)
 • liczba urządzeń do podłączenia: jedno na każdy port
 • Zasilanie przez interfejs 5V/100mA
 • Złącze 6-pinowe miniDIN

Przykłady zastosowania:

 • podłączenie klawiatury i myszki
 • podłączenie zasilania innych urządzeń do wprowadzania danych

USB

(ang. Universal Serial Bus – uniwersalna magistrala szeregowa) – obecnie najpopularniejszy interfejs szeregowy służący do przyłączania urządzeń peryferyjnych, obsługuje technologie: PnP, HotSwapping, Hotplugging.

Port USB jest uniwersalny w tym sensie, że można go wykorzystać do podłączenia do komputera każdego urządzenia zdolnego do współpracy z komputerem, zgodnego ze standardem USB. Urządzenia USB są podłączane czterożyłowym kablem zakończonym odpowiednim wtykiem.

Właściwości interfejsu:

 • Szybkość transferu:
  • USB 1.1: 1,5 MB/s = 12 Mb/s
  • USB 2.0: 60 MB/s = 480 Mb/s
  • USB 3.0: 600 MB/s = 4,6 Gb/s
 • Długość przewodów: do 3m (USB 1.1) lub 5m. Wtórnik USB umożliwia przedłużenie kabla USB o swoją długość zasilanie przez interfejs: nie
 • Liczba portów:
  • USB 1.1: od 2 do 6
  • USB 2.0: od 2 do 8 (dla chipsetów VIA)
  • USB 3.0: od 2 do 10
 • Liczba urządzeń: do 127 na magistrali utworzonej przy użyciu
 • Hot plugging, hot swapping: tak

Przykłady zastosowania:

 • kamery i aparaty cyfrowe
 • telefony komórkowy
 • dyski
 • modemy
 • skanery
 • myszki
 • klawiatury
 • pen-drive’y
 • i wiele innych

eSATA

Złącze eSATA (external SATA) to zewnętrzny port SATA 3 Gbit/s, przeznaczony do podłączania pamięci masowych zewnętrznych. Główną ideą eSATA jest zapewnienie identycznej prędkości przesyłania danych w urządzeniach zewnętrznych, jaka osiągalna jest dla napędów wewnętrznych.

Właściwości interfejsu:

 • Przepustowość złącza wynosi od 3Gbit/s (300 MB/s)- SATA 2, 3
 • Maksymalna długość kabla 2 metry
 • Złącze nie zapewnia zasilania
  • Zasilanie z gniazdka elektrycznego
  • Lub ze złącza USB

Zastosowanie:

 • Podłączenie pamięci masowych zewnętrznych

FireWire (IEEE 1394)

to wydajny interfejs szeregowy opracowany i zdefiniowany w roku 1995 przez Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE) o numerze 1394. Standard ten rozwijany jest przez firmę Apple pod nazwą FireWire, przez Sony pod nazwą iLink oraz firmę Creative pod nazwą SB1394 (stało się tak wskutek unikania przez firmy opłat licencyjnych).

Standard IEEE 1394 opracowano w celu wydajnego łączenia cyfrowych urządzeń audio i wideo bez pośrednictwa komputera, a następnie zaadoptowano do użycia z komputerami klasy PC.

Właściwości interfejsu:

 • Transfer 400/800/1600/3200 Mbit/s
 • Długość magistrali do ok. 4,5 m
 • Liczba portów – 1 lub 2
 • Liczba urządzeń – do 63 w szynie
 • Złącze IEEE-1394 (4 lub 6 pinów)

Zastosowanie:

 • kamery cyfrowe
 • aparaty cyfrowe
 • skanery, drukarki
 • pamięci masowe
 • urządzenia audio-wideo
 • łączenie dwóch komputerów za pomocą kabla

LPT (IEEE 1284)

Port równoległy LPT (IEEE 1284, Centronics) (ang. Parallel Port, Line Print Terminal) – 25-pinowe złącze w komputerach osobistych wykorzystywane w głównej mierze do podłączenia urządzeń peryferyjnych: drukarek, skanerów, ploterów.

Pierwotnie służył do jednokierunkowej komunikacji z drukarkami (tzw. port Centronics – 1970), z czasem rozbudowany do interfejsu dwukierunkowego (zapewniającego jednak wsteczną kompatybilność z portem Centronics nadal stosowanym w drukarkach).

Właściwości interfejsu:

 • Interfejs równoległy
 • Transfer do 2 Mb/s
 • Liczba portów – 1
 • Liczba urządzeń – jedno na port
 • Złącze 25-pinowe DB25
 • Możliwość wpięcia 8 urządzeń w kaskadę

Zastosowanie:

 • drukarki
 • skanery
 • pamięci masowe
 • urządzenia przemysłowe
 • łączenie dwóch komputerów za pomocą odpowiedniego oprogramowania oraz kabla

IrDA

IrDA (ang. Infrared Data Association) – bezprzewodowy standard komunikacyjny wykorzystujący do transmisji danych fale świetlne w zakresie podczerwieni. Ponieważ jest to cyfrowa transmisja optyczna, standard przewiduje komunikację widzących się urządzeń na stosunkowo krótkim odcinku.

IrDA opracowano do wymiany danych między urządzeniami przenośnymi typu laptopy, palmtopy, telefony komórkowe etc. Pierwsze odmiany interfejsu przesyłały informacje na odcinku kilkunastu centymetrów z szybkością 10 kb/s, najnowsza specyfikacja 1.1 umożliwia transfer do 4 Mb/s w obrębie 11m.

Właściwości interfejsu:

 • Podczerwień 850-900nm
 • Zasięg do 1m
 • Przepustowość do 4 Mbit/s
 • Kąt wiązki transmisji – 30°
 • Emulacja portu szeregowy + równoległy
 • Pobór mocy do 170 mW

Zastosowanie:

 • transfer plików między komputerami
 • drukowanie
 • dostęp do zasobów sieci przewodowej
 • transmisja danych i mowy między komputerem a telefonem komórkowym
 • Podpięcie myszy, klawiatury
 • Sterowanie urządzeniami telekomunikacyjnymi (pilot do telewizora)

Bluetooth

Bluetooth technologia bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, takimi jak klawiatura, komputer, laptop, palmtop, telefon komórkowy, słuchawki itd. Standard opisano w specyfikacji IEEE 802.15.1. Technologia korzysta z fal radiowych w zarezerwowanym paśmie ISM (Industrial Scientific Medical) 2,4 GHz.

Nazwa technologii pochodzi od przydomka króla duńskiego Haralda Sinozębego, który ok. roku 970 zjednoczył Norwegię. Podobnie Bluetooth, który został zaprojektowany, aby „zjednoczyć” różne technologie jak: komputery, telefonię komórkową, drukarki, aparaty cyfrowe.

Właściwości interfejsu:

 • Pasmo fal radiowych z zakresu ISM 2,4 GHz
 • Zasięg do 100m
 • Przepustowość do 40Mbit/s

Zastosowanie:

 • technologia bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu łącząca różne urządzenia elektroniczne jak klawiatura, komputer, laptop, palmtop, telefon komórkowy, zestawy audio i głośnomówiące i inne

WiFi

Wi-Fi określa potocznie zestaw standardów stworzonych do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych. Szczególnym zastosowaniem Wi-Fi jest budowanie sieci lokalnych (LAN) opartych na komunikacji radiowej czyli WLAN.

Hotspot – jest to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej.

Właściwości interfejsu:

 • Zasięg od kilkunastu metrów do kilku kilometrów
 • Przepustowość do 300 Mb/s
 • Sieć działa w darmowym paśmie częstotliwości od 2400 do 2485 MHz lub 4915 do 5825 MHz

Opracowała Aleksandra Sieroń z klasy 2Tb (2015/16)

Źródła:

https://pl.wikipedia.org

http://blogiceo.nq.pl/

http://www.pulsar.pl/

http://miroslawzelent.pl/

http://abckomputera.republika.pl/

http://zszsokolka.pl/

http://zelota.netshock.pl/

http://we.pb.edu.pl/

http://www.moszczanica.pl/