Zasada działania monitora CRT

Tworzenie obrazu RGB polega na wystrzeliwaniu trzech wiązek elektronów gdzie każda pada na osobny punkt znajdujący się na jednej z warstw przedniej szyby powleczonej luminoforem. Wiązki te są sterowna za pomocą cewki odchylającej która wytwarza silne pole elektromagnetyczne które odchyla kierunek lotu elektronów.

Wiązki padają na warstwę luminoforu, materiału mającego własności świecenia. Elektrony bombardując luminofor tworzą obraz zaczynając od lewej do prawej tworząc linie i zależnie od podanego napięcia rozjaśniają lub przyciemniają obraz po zakończeniu rysowania linii cewka odchyla wiązkę na kolejną linie znajdującą się zaraz pod nią jest to wykonywane do momentu w którym cały obraz nie zostanie prawidłowo wyświetlony. Proces ten jest wykonywany w częstotliwości około 85Hz (85 razy w ciągu sekundy).

  1. Lampa kineskopowa
  2. Działa elektronowe
  3. Wiązka elektronów
  4. Cewka odchylającej
  5. Luminofor
  6. Maska
  7. Anoda

Maska

Maska jest perforowaną metalową przesłona znajduje się przed warstwą luminoforu i pełni funkcje filtra dbającego o to aby wiązka elektronów trafiła idealnie w subpiksel wyznaczony na warstwie luminoforu. W sumie istnieją trzy rodzaje masek:

  • Perforowana (DELTA)

Jest najstarszą ze wszystkich masek używanych w monitorach CRT opracowana i stworzona przez firmę IBM. Produkowana z arkusza blach z regularnie ułożonymi otworami. Takie rozwiązanie sprawiało że generowany obraz miał słaby kontrast. Zaletą tej maski jest niska cena produkcji dzięki czemu była ona wykorzystywana przez cały okres produkcji monitorów CRT, mogła ona być również wykorzystywana w monitorach sferycznych.

  • Szczelinowa (TRINITRON)

Maska opracowana przez firmę SONY została zastosowana po raz pierwszy w monitorach Trinitron. Maska ta charakteryzuje się jaśniejszymi barwami które posiadają zwiększony kontrast dzięki czemu kolory są bardziej żywe co jest największą zaletą tej maski, jednak zastosowanie tej technologi znacznie zwiększyło koszt produkcji. W masce zostały zastosowane cienkie druciki rozciągnięte na całej wysokości które stabilizują całą maskę, jednocześnie rzucają cień na ekran w momencie wyświetlania jasnego obrazu.

  • Szczelinowo-perforowana (IL później PIL)

Jest ona połączeniem maski szczelinowej i perforowanej. Jest ona również wykonana z arkusza blachy z podłużnymi owalnymi otworami. Warstwa luminofory zastała w nim rozmieszczona w postaci krótkich pasków odpowiadających otworom w masce. Dzięki podłużnym otworom została zwiększona jasność, usunięcie z niej dwóch drutów nieznacznie pogorszyło jakość kontrastu obrazu dzięki czemu koszt produkcji został zmniejszony.

Na podstawie www.miroslawzelent.pl opracował Michał Czak kl 2 Tc (2015/16)