Rejestry są cyfrowymi układami, które umożliwiają przechowywanie większej ilości danych niż przerzutniki. Zatem możemy powiedzieć, że Rejestr to układ cyfrowy  przeznaczony do krótkoterminowego przechowywania niewielkich ilości informacji lub do zamiany postaci informacji z równoległej na szeregową albo odwrotnie.

Rejestry są podzielone z względu na sposób wprowadzania i wyprowadzania informacji. Wyróżniamy następujące grupy rejestrów:

  • PIPO (ang. parallel input, parallel output) rejestr z wejściem i wyjściem równoległym – rejestry te nazywane są również buforowymi lub zatrzaskowymi.
  • SISO (ang. serial input, serial output) rejestr z wejściem i wyjściem szeregowym – tak zwane rejestry przesuwne.
  • SIPO ((ang. serial input, parallel output) rejestry z wejściem szeregowym i wyjściem równoległym – rejestry te zamieniają informację przesyłaną szeregowo na równoległą.
  • PISO (ang. parallel input, serial output) rejestry z wejściem równoległym i wyjściem szeregowym – rejestry te zamieniają informację przesyłaną równolegle na szeregową.

Przykładowy logiczny układ rejestru typu PISO przedstawia poniższy rysunek. Rejestr ów przyjmuje ośmiobitową informację równoległą na wejściach D0-D7 i przesyła ją szeregowo na wyjściu Q.

Rejestry są szeroko wykorzystywane technologiach cyfrowych, gdyż pełnią podstawowe role np. procesorach, pamięciach oraz układach do transmisji danych. W procesorach służą do krótkotrwałego przechowywania informacji, które są wykorzystywane do wykonywania operacji arytmetyczno-logicznych. W układach transmisji danych wykorzystywane są do zamiany sposobu przesyłu z równoległego na szeregowy i odwrotnie. Dzięki temu rozmaite interfejsy mogą się ze sobą porozumieć i przesyłać dane pomiędzy różnymi układami i urządzeniami.