Przerzutniki to najprostsze układy z pamięcią i mogą być traktowane jako podstawowe elementy, z których są zbudowane bardziej złożone układy pamięci. Przedstawione poniżej przerzutniki typu RS oraz D to podstawowe układy funkcjonalne. Zatem przerzutnikiem nazywamy układ cyfrowy umożliwiający przechowanie najmniejszej porcji informacji, czyli jednego bitu.