Podobnie jak na liczbach dziesiętnych tak na binarnych można wykonywać podstawowe operacje arytmetyczne. Należą do nich: dodawanie, odejmowanie, mnożenie oraz dzielenie. Wykonuje się je w podobny sposób jak w przypadku liczb dziesiętnych, ale wykorzystuje zapis dwójkowy.