Rejestry są cyfrowymi układami, które umożliwiają przechowywanie większej ilości danych niż przerzutniki. Zatem możemy powiedzieć, że Rejestr to układ cyfrowy  przeznaczony do krótkoterminowego przechowywania niewielkich ilości informacji lub do zamiany postaci informacji z równoległej na szeregową albo odwrotnie.