Pojedyncze bramki logiczne połączone w układy tworzą system realizujący określoną funkcję. Dzisiejsze komputery zbudowane są ogromnej ilości połączonych ze sobą bramek. Tworzą one bardzo skomplikowane układy, których analiza pojedynczych wyników działań jest praktycznie nie możliwa. Jednak można zbudować proste układy połączonych ze sobą bramek w celu realizacji znacznie prostszych zadań.