Zasada działania monitora CRT

Tworzenie obrazu RGB polega na wystrzeliwaniu trzech wiązek elektronów gdzie każda pada na osobny punkt znajdujący się na jednej z warstw przedniej szyby powleczonej luminoforem. Wiązki te są sterowna za pomocą cewki odchylającej która wytwarza silne pole elektromagnetyczne które odchyla kierunek lotu elektronów.