CrossFire jest technologią umożliwiającą łączenie w tandem dwóch kart graficznych z układami RADEON. Wymaga płyty głównej z dwoma złączami PCI Express x16 i odpowiednim chipsetem. Niezbędnym elementem jest też specjalna karta graficzna, pełniąca rolę nadrzędnej (master) – RADEON X850 CrossFire Edition lub RADEON X800 CrossFire Edition. Karty te wyposażone są w specjalny układ (tzw. compositing engine) łączący obraz renderowany przez dwa akceleratory graficzne w jedną klatkę obrazu.

Jak działa tryb CrossFire

Praca dwóch kart polega na tym, że obraz dzielony jest na dwie części, pierwszą część obrazu generuje karta Master, drugą zaś karta Slave. Części obrazu nie muszę być równe, a ich wielkość zależna jest podziału pracy, jaką wykonuje każda z kart. Rozwiązanie to umożliwia duże przyspieszenie w generowaniu grafiki 3D. Firma ATI twierdzi, iż technologia ta jest zgodna ze wszystkimi tytułami gier oraz programami do obróbki grafiki 3D. CrossFireX jest kontynuacją technologii wspierającą karty z serii HD 3800 i współpracującą z chipsetami z serii AMD 7.

CrossFire wykorzystuje jedną z trzech technik dzielenia pracy pomiędzy obie karty graficzne:

  • SuperTiling polega na dzieleniu obrazu na szachownicę składającą się z kwadratów o rozmiarze 32×32 piksele. Połowę kwadratów przelicza pierwsza karta, drugą połowę druga. Po przetworzeniu swojej części, karta podrzędna przekazuje wyrenderowany obraz do karty nadrzędnej, która składa obie części obrazu w jedną klatkę.
  • Scissor to tryb polegający na dzieleniu obrazu na dwie części – górną i dolną. Górną część przetwarza pierwsza karta, dolną – druga. Części nie muszą być równe – sterowniki Catalyst dobierają tak rozmiar obu części, by obciążenie kart graficznych było podobne. Pierwsza część może zatem zajmować 30% klatki, a druga 70%. Jak pamiętamy, podobną technikę dzielenia obrazu wykorzystano w SLI.
  • Alternate Frame Rendering, czyli rendering klatek naprzemiennych, to tryb znany już z kart Rage Fury MAXX. Kolejne klatki animacji karty renderują na przemian, a więc klatki parzyste renderuje jedna karta, klatki nieparzyste – druga.

Dwie karty ATI Radeon połączone w trybie CrossFire

Według firmy ATI technologia CrossFire ma jedną podstawową przewagę nad technologią SLI. Nie wymaga ona specjalnych profili dla gier. Zawarta w sterownikach funkcja Catalyst A.I. automatycznie dostosowuje optymalny tryb pracy obu kart w zależności od uruchomionej aplikacji. Zastosowane rozwiązanie umożliwia przyspieszenie działania wszystkich gier na rynku, zarówno starych, jak i nowych. W przypdaku wyłączenia funkcji Catalyst A.I., domyślnie uaktywniany jest tryb SuperTiling dla gier Direct3D i Scissor dla gier OpenGL. Gdy Catalyst A.I. jest aktywna, może dla niektórych gier uaktywnić tryb Alternate Frame Rendering. Dla porównania, SLI działać będzie tylko wtedy, gdy dla gry stworzony zostanie odpowiedni profil. Bez profilu gra działać będzie z taką samą szybkością na dwóch kartach, jak przy jednej.

Ważnym atutem CrossFire jest możliwość łączenia ze sobą różnych kart graficznych, na przykład karty RADEON X850 CrossFire Edition z kartą RADEON X850 XT Platinum Edition, albo karty X850 CrossFire Edition i karty X850 Pro. Oba akceleratory mogą być wyprodukowane przez innych producentów. Karty mogą mieć nawet różną ilość pamięci (jedna 128 MB, druga 256 MB) czy inne taktowanie. Można nawet połączyć ze sobą 16-potokową kartę RADENO X800 CrossFire Edition z 12-potokową RADEON X800 GTO. W tym jednak wypadku ta pierwsza również będzie działała jako 12-potokowa. Konkurencyjna technologia SLI umożliwia łączenie jedynie dwóch taich samych kart graficznych.

Wymagania systemowe

  • certyfikowana dla systemu CrossFire płyta główna z dwoma stolami PCIExpress x16 (lista rekomendowanych płyt głównych)
  • dwie karty graficzne z tej samej rodziny układem graficznym np. Radeon HD6770
  • mostek do połączenia kart
  • Dużej mocy zasilacz, lub zestaw dwóch zasilaczy do komputera
  • System Windows 7 z zaimplementowaną obsługą DirectX® 10 & Direct® 11

Zobacz jak pracuje CrossFire na youtube.com

Źródła:

www.ati.com

www.wikipedia.pl

www.pclab.pl