Pierwotnie tryb SLI został opracowany przez firmę 3dfx i zastosowany w 1998 roku w kartach Voodoo2. Jednak pracował on nieco inaczej niż w obecnych kartach NVidia. W trybie pracy SLI czyli Scan-Line Interleave jedna z kart generowała obraz dla nieparzystych linii obrazu, druga zaś dla parzystych linii. Wygenerowane w ten sposób pół obrazy łączone były w jedną klatkę i wyświetlane na ekranie monitora.


W owym czasie komputery z systemem Voodoo 2 SLI nie miały sobie równych w tworzeniu grafiki 3D. Dopiero wejście standardu złącza AGP spowodowało, iż owa technologia nie mogła być stosowana ze względu na architekturę płyt głównych ze złączem AGP. Ponadto na płytach stosowane było tylko jedno łącze AGP. Konkurencja osiągnęła, a nawet zyskała lepszy poziom dopiero prezentując karty NVidia Riva TNT2 oraz TNT Ultra, a w przypadku kart ATI model Rage Fury.

Dwie kart Voodoo dwa pracujące w trybie SLI.

Firma 3dfx została wykupiona przez firmę NVidia, a co za tym idzie kupujący przejął patent do technologii SLI. Jednak pierwsze produkty sygnowane trybem SLI pracowały na nieco inne zasadzie. Skrót SLI można było rozwinąć jako Scalable Link Interface, a praca polegała na tym, że jedna karta pełni rolę karty zarządzającej (master), a druga – podporządkowanej (slave). Karty łączy się ze sobą przy pomocy mostka – niewielkiej płytki drukowanej. W tym właśnie celu karty PCI Express z układami GeForce 6600 GT lub którymkolwiek GeForce 6800 wyposażone zostały w złącze MIO Port, umieszczone na górnej krawędzi karty.

Zasada generowania obrazu przez dwie karty GeForce serii 6 również jest odmienna od metody 3Dfx. Tym razem obraz dzielony jest na dwie części, górną i dolną. Za rendering górnej połowy odpowiada pierwsza karta, dolnej – karta druga. Obie części obrazu nie są jednak sobie równe.

Na początku obraz dzielony jest na dwie równe połowy. Następnie przeprowadzana jest analiza każdej z nich. Jeśli górna wymaga mniej obliczeń niż dolna, linia podziału przesuwana jest ku dołowi tak, by wyrównać poziom obliczeń. Przykładowo, jeśli generowany obraz przedstawia polanę, górna część obrazu będzie wymagać znacznie mniej obliczeń niż dolna, gdyż jej większość będzie przedstawiała niebo. Wówczas górna część obrazu może być ustalana na – przykładowo – 70% powierzchni całego obrazu, a dolna (na której widoczna jest np. trawa) – na pozostałe 30%.

Gdy obie karty ukończą rendering przydzielonych im części obrazu, karta podporządkowana przesyła przez port MIO wyrenderowaną część klatki do karty zarządzającej, która dokonuje sklejenia obu części obrazu, po czym wysyła go do monitora.

Przy kolejnej klatce proces zaczyna się od nowa. Obraz dzielony jest na równe połowy, a po analizie linia podziału jest przemieszczana tak, by obu kartom przydzielić równą ilość pracy.

3-Way SLI

Firma nVidia wprowadzając chipsety 780i, 780a i 790i udostępniła technologię 3-way SLI pozwalająca łączenie trzech kart graficznych. Z technologii 3-way SLI można korzystać też nieoficjalnie na płytach z nForce 680i. Karty które można łączyć w 3-Way SLI to: 8800 GTX, 9800 GTX/GTX+, GTX 260/260 Core 216, GTX 280, GTX 285. Powstała też karta Asus 9800 GT która miała wspierać 3-way SLI.

4-Way SLI

W 2009 roku firma EVGA przygotowała płytę główną X58 Classified 4-way SLI (na dzień dzisiejszy zamontowanie 4 kart graficznych umożliwia tylko kilka płyt głównych z chipsetem X58), na której można połączyć ze sobą 4 karty graficzne. Firma EVGA wydała specjalną kartę graficzną do tego celu – GTX 285 Classified. Aby je połączyć, potrzebny jest specjalny mostek 4 way SLI. Karta posiada aż 3 wejścia zasilające PCI-E 6 pin. Karty które można łączyć w 4-Way SLI to seria 88xx, 98xx, 2xx, 4xx, 5xx i 9xx

Quad SLI

W październiku 2005 r. pojawiło się rozwinięcie technologii SLI o nazwie Quad SLI, pozwalające na korzystanie z dwóch kart graficznych posiadających łącznie cztery procesory (po dwa GPU na każdej z kart). Korzystanie z tej technologii umożliwiają Wszystkie układ GeForce posiadające 2 złącza SLI oraz z podwójnym GPU: 7900GX2, 7950GX2, 9800GX2, GTX295. Technologia ta ma znaczne wady, takie jak duży rozmiar kart posiadających dwa procesory (mieszczą się tylko do dużych obudów), bardzo duży pobór prądu wymuszający w niektórych przypadkach zamontowanie dwóch zasilaczy i duża ilość generowanego ciepła wewnątrz komputera.

Wymagania systemowe

Aby umożliwić korzystanie z obecnego trybu SLI, system komputerowy mysi spełniać pewne minimalne wymagania:

  • Microsoft® Windows® Vista (32- lub 64-bitowy)
  • Certyfikowana dla trybu SLI płyta główna
  • Dwa lub trzy układy GPU NVIDIA z serii GeForce 8 lub wyższej
  • Odpowiedniej mocy zasilaczy lub dwa zasilacze w przypadku trzech lub czterech kart
  • Odpowiedniej wielkości obudowa komputera, aby pomieściła wszystkie układy graficzne

Lista gier obsługujących tryb SLI.

Zobacz jak pracują karty NVidia w trybie SLI na youtube.com

Źródła:

www.nvidia.pl

www.wikipedia.org

www.pclab.pl