Pojedyncze bramki logiczne połączone w układy tworzą system realizujący określoną funkcję. Dzisiejsze komputery zbudowane są ogromnej ilości połączonych ze sobą bramek. Tworzą one bardzo skomplikowane układy, których analiza pojedynczych wyników działań jest praktycznie nie możliwa. Jednak można zbudować proste układy połączonych ze sobą bramek w celu realizacji znacznie prostszych zadań.

Działanie takiego układu jest ściśle uzależnione od rodzaju użytych bramek. A jakich bramek użyjemy zależy od funkcji, którą chcemy zrealizować. Poniżej przedstawiony jest prosty układ połączonych ze sobą bramek NAND, NOR oraz XNOR. Wynik jest prezentowany przez wyjście X oraz jego negację Y.

Można przeprowadzić analizę funkcjonowania układu i opisać stany punktów E,F oraz wyjścia X,Y w zależności od stanów wejściowych A,B,C,D. Dla wszystkich możliwych kombinacji wejściowych tablica prawdy układu wygląda następująco:

A B C D E F X Y
0 0 0 0 1 1 1 0
0 0 0 1 1 0 0 1
0 0 1 0 1 0 0 1
0 0 1 1 1 0 0 1
0 1 0 0 1 1 1 0
0 1 0 1 1 0 0 1
0 1 1 0 1 0 0 1
0 1 1 1 1 0 0 1
1 0 0 0 1 1 1 0
1 0 0 1 1 0 0 1
1 0 1 0 1 0 0 1
1 0 1 1 1 0 0 1
1 1 0 0 0 1 0 1
1 1 0 1 0 0 1 0
1 1 1 0 0 0 1 0
1 1 1 1 0 0 1 0

Jak już wcześniej wspomniano z bramek tworzy się bardziej skomplikowane układy. Poniższy układ pokazuje, że jedno wejście może sterować więcej niż jedną bramką. Podobnie z wynikiem operacji pojedynczej bramki, może on sterować więcej niż jedną kolejną bramką. Poniższy układ pokazuje takie właśnie połączenia:

Tablica prawdy dla powyższego układu będzie wyglądała następująco:

A B C D X Y
0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 1 0
0 0 1 1 1 1
0 1 0 0 1 1
0 1 0 1 0 0
0 1 1 0 1 0
0 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 0
1 0 0 1 1 0
1 0 1 0 0 0
1 0 1 1 1 1
1 1 0 0 1 0
1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 0 1
1 1 1 1 1 0

Programy symulujące układy cyfrowe z bramek logicznych

Aby wykonać układ bramek logicznych i przetestować jego działanie można skorzystać z któregoś z wielu programów symulujących. Poniżej kilka propozycji programów oraz linki do stron, z których można je pobrać:

Powyższe programy są bardzo dobrym narzędziem, które pomoże zrozumieć zasadę działa bramek. Pozwolą na szybkie stworzenie układu wielu bramek i przeanalizowaniu kolejnych stanów logicznych. Będą bardzo dobrym narzędziem do nauki.