Z treści zawartych na stronie www.utk.edu.pl mogą korzystać uczniowie oraz nauczyciele wszystkich szkół. Głównym przeznaczeniem materiałów tu zawartych jest zdobywanie wiedzy oraz przygotowanie się do sprawdzianów oraz egzaminów zawodowych przez uczniów średnich szkół technicznych. Materiały pozwolą na przygotowanie się do egzaminu do kwalifikacji E.12.

Poniżej znajduje się lista ważnych dokumentów, które uczniowie danej szkoły, ale nie tylko, powinni znać, i których zapisów powinni przestrzegać.

Regulamin pracowni Urządzeń Techniki Komputerowej w Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze.

Przepisy BHP dla pracowni Urządzeń Techniki Komputerowej

Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem

Polecana literatura do nauki przedmiotu UTK

  • Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych – Tomasz Kowalski – wydawnictwo Helion
  • Urządzenia techniki komputerowej – Tomasz Marciniuk – wydawnictwo WSiP
  • Urządzenia Techniki Komputerowej część 1 Jak działa komputer – Krzysztof Wojtuszkiewicz – wydawnictwo naukowe PWN
  • Urządzenia Techniki Komputerowej część 2 Urządzenia peryferyjne i interfejsy – Krzysztof Wojtuszkiewicz – wydawnictwo naukowe PWN