6 najlepszych sposobów na konwersję liczb szesnastkowych na dziesiętne

Czy jesteś świadomy różnicy między liczbami szesnastkowymi i dziesiętnymi? Tak, ważne jest, abyśmy zrozumieli podstawową różnicę między tymi dwoma liczbami.

Liczba dziesiętna to system liczbowy, w którym każda cyfra reprezentuje moc dziesięciu, na przykład 0=1, 1=10, 2=100, 3=1000 i tak dalej. Natomiast liczba szesnastkowa jest systemem liczbowym o podstawie 16. W tym systemie liczbowym każda cyfra reprezentuje potęgę dwóch. Tak więc, jeśli musisz przekonwertować liczbę z systemu szesnastkowego na dziesiętny, musisz pomnożyć liczbę szesnastkową przez 16 i dodać powstałą liczbę z liczbą dziesiętną.

Oto kilka przydatnych wskazówek dotyczących konwersji liczby szesnastkowej na dziesiętną:

Konwersja liczby dziesiętnej na szesnastkową.

Konwersja szesnastkowego na dziesiętny jest bardzo łatwa, ale jeśli chodzi o konwersję dziesiętnego na szesnastkowy, jest to trudne zadanie. Oto jak to zrobić:

Weź pierwszą cyfrę liczby dziesiętnej i dodaj ją do liczby dziesiętnej. Wynik to pierwsza cyfra liczby szesnastkowej.

Jeśli liczba dziesiętna to 7, a pierwsza cyfra to 7, to wynikiem będzie 2.

Teraz weź drugą cyfrę liczby dziesiętnej i dodaj ją do pierwszej cyfry.

Wynik to druga cyfra liczby szesnastkowej.

Teraz weź trzecią cyfrę liczby dziesiętnej i dodaj ją do pierwszej cyfry.

Wynikiem jest trzecia cyfra liczby szesnastkowej.

Jeśli liczba dziesiętna to 17, wynikiem będzie 6.

Następnie weź czwartą cyfrę liczby dziesiętnej i dodaj ją do pierwszej cyfry.

Wynik to czwarta cyfra liczby szesnastkowej.

Teraz weź piątą cyfrę liczby dziesiętnej i dodaj ją do pierwszej cyfry.

Wynikiem jest piąta cyfra liczby szesnastkowej.

Teraz weź szóstą cyfrę liczby dziesiętnej i dodaj ją do pierwszej cyfry.

Wynikiem jest szósta cyfra liczby szesnastkowej.

Jeśli liczba dziesiętna to 65, to wynikiem będzie 1.

Następnie weź siódmą cyfrę liczby dziesiętnej i dodaj ją do pierwszej cyfry.

Wynik to siódma cyfra liczby szesnastkowej.

Teraz weź ósmą cyfrę liczby dziesiętnej i dodaj ją do pierwszej cyfry.

Wynikiem jest ósma cyfra liczby szesnastkowej.

Jeśli liczba dziesiętna to 45, to wynikiem będzie 5.

Następnie weź dziewiątą cyfrę liczby dziesiętnej i dodaj ją do pierwszej cyfry.

Wynik to dziewiąta cyfra liczby szesnastkowej.

Jeśli liczba dziesiętna to 7, wynikiem będzie 1.

Wnioski:

Jest to prosty sposób na konwersję liczby dziesiętnej na szesnastkową. Jeśli jesteś początkujący i nie znasz różnicy między tymi dwoma systemami liczbowymi, to lepiej jest