Rodzaje bramek logicznych

Bramka logiczna to element w obwodzie cyfrowym, który decyduje o tym, czy sygnał powinien zostać przepuszczony, czy nie. Bramki logiczne są używane do wykonywania dowolnych operacji na sygnale i są również nazywane bramkami logicznymi.

Istnieją trzy podstawowe typy bramek logicznych. Są to bramki OR, AND i XOR. Zobaczmy, czym są te typy bramek.

Bramka OR:

Bramka OR jest elementem, który służy do połączenia dwóch wejść. Wyjście tej bramki będzie 1, gdy któryś z dwóch sygnałów wejściowych jest wysoki i 0 w przeciwnym razie. Może być używany do decydowania o wyjściu jako 1, gdy co najmniej jedno z wejść jest 1.

Bramka AND:

Bramka AND jest używana do połączenia dwóch wejść. Wyjście tej bramki będzie 1, jeśli oba sygnały wejściowe są wysokie. Jest to również znane jako bramka AND.

Bramka XOR:

Bramka XOR jest również nazywana wyłącznym OR. W tej bramce możliwe jest połączenie trzech sygnałów wejściowych. Wyjście będzie 0, gdy wszystkie z trzech wejść są niskie i 1, gdy jedno z wejść jest wysokie, a pozostałe są niskie.

Wnioski:

Jak przeczytałeś w powyższym artykule, że istnieją trzy rodzaje bramek logicznych. Są to bramki OR, AND i XOR. Te trzy rodzaje bramek są używane w różnych obwodach.

Mam nadzieję, że podobał Ci się ten artykuł i życzę Ci, abyś nadal odwiedzał naszą stronę internetową, aby dowiedzieć się więcej o najnowszej technologii i innych ciekawych rzeczach. Jeśli masz jakieś pytanie, to możesz napisać do nas komentując poniżej.